Nieuws en Privacy Policy

Privacy policy Beauty en Pedicure Salon Amaryllis

“Privacy Policy Pedicure Sandra Wolfkamp

Pedicure Plus Sandra Wolfkamp hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Plus Sandra Wolfkamp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. – verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. – vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. – passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is. – geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. – op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Pedicure Plus Sandra Wolfkamp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Pedicure Plus Sandra Wolfkamp Hogebroeksweg 11

8102 RL Raalte Tel: 06 –20 77 50 20 email: info@beautysalonamaryllis.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens Je persoonsgegevens worden door Pedicure Plus  Sandra Wolfkamp verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het geven van uw behandeling – Het versturen van afspraak herinnering via mail / app /  messenger / factuur – Het declareren van uw behandeling via podotherapeut en/of zorgverzekering

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Naam / voorletters / tussenvoegsel /Adres /Postcode /Plaats /Telefoonnummer / E-mailadres/ Geslacht / Geboortedatum /  Gegevens over gezondheid

Verstrekking aan derden De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor declaratie van uw behandeling. En geven een behandelverslag aan uw huisarts wanneer dit nodig is.

Wij als Pedicure Sandra Wolfkamp geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn Pedicure Plus Sandra Wolfkamp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

– Patiëntgegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met een wachtwoord. – Patiëntgegevens zijn opgeslagen op patiëntenkaarten welke afgesloten worden bewaard. –  Informatie via de mail naar andere zorgverleners gaat via Zorgmail dit is een beveiligde mail. – Declaratie gaat via  DMvoetzorg, deze programma’s zijn beveiligd met een wachtwoord en specifieke internet sleutel.

Rechten omtrent je gegevens Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!”

Aangesloten bij

logoprovoet

 

Nieuwe behandeling bij Beautysalon Amaryllis Bindweefselmassage voor het gezicht en decollete.

Het gaat u steeds meer opvallen en u begint zich eraan te storen. Rond de ogen ontstaan  fijne lijntjes en rimpels. Ook naast de mond wordt de huid slapper. Kijk eens die mooie foto van 10 Jaar geleden. Uw huid had meer veerkracht, was voller, glanzend en egaal. Tja, de huid waar je op je 30e mee wakker wordt, daar moet je het op je 40e de hele dag mee doen. Gelukkig bestaat er een zeer effectieve aanpak, de bindweefselmassage, voor een zichtbaar jongere huid. 

Een mooi vol gezicht

Het bindweefsel is de huidlaag tussen de opperhuid (onze buitenkant) en de spieren. Bindweefsel bestaat uit 3 soorten vezels die als vlechtwerk ineen verbonden zijn. Collagene vezels bepalen de stevigheid, elastine vezels de elasticiteit en reticuline vezels houden het geheel mooi bijeen. Hiertussen bevind zich een geleiachtige tussenstof die een mooi huidvolume geeft, zoals bij een mooi vol kindergezicht.

Hoe ontstaat huidverslapping en rimpels?

De kwaliteit van het bindweefsel neemt af rond ons 30e levensjaar. Voor het gemak neem ik als voorbeeld postbode elastieken. Wanneer deze nieuw zijn (jonge huidvezels) zit hier veel veerkracht en stevigheid in. Rek het elastiek uit en er is geen rimpeltje of scheurtje zichtbaar. Oudere elastieken zijn slapper en bij uitrekking zien we kleine barstjes ontstaan. Zo is het ook met de vezels (elastieken) in de huid. Wanneer we ouder worden neemt de aanmaak van collageen en elastine af. Hierdoor wordt de huid slapper, lijntjes en rimpels ontstaan. Ook de aanmaak van de geleiachtige tussenstof (die o.a. het huidvolume bepaald) wordt minder, waardoor de huid in kan vallen. Een slappe huid, geeft een vermoeide uitstraling. Bindweefselmassage geeft de huid meer power!

Een jongere huid

Kan dat? Jazeker. Hiervoor gaan we de cellen (fibroblasten) die de vezels op jonge leeftijd actief aanmaken weer activeren. Door deze cellen wakker te schudden en ze aan het werk te zetten, zorgen deze cellen ervoor dat er in nieuwe vezels (elastieken) aangemaakt worden. Door met beautysupplementen de juiste bouwstoffen en energie aan de huid te geven, worden deze vezels vernieuwd. Zo zetten we de rem op huidveroudering en krijgt de huid zichtbaar meer veerkracht en volume. De futloze en grauwe uitstraling verminderd, de huid krijgt meer huidglans en wordt stralend.

Wat is bindweefselmassage

Bindweefselmassage is een intensieve massage met knedende technieken. Deze speciale techniek verbeterd, verstevigd, egaliseert en verjongd die de huid op een natuurlijke manier. Het voelt stevig aan maar blijft aangenaam. Tijdens de massage voelt u direct de werking van de huid. Het mooie is dat ieder rimpeltje, lijntje of verslapping aangepakt wordt. Voor het beste resultaat wordt de intensiteit en techniek per zone aangepast. Bij bindweefselmassage in kuurverband of in combinatie met Dermapeel behandelingen worden lijntjes en rimpels zichtbaar minder.

Eigen ervaring

Ik weet nog goed dat ik rond mijn 40e de eerste bindweefselmassage onderging. Toen ik de volgende dag in de spiegel keek dacht ik: ”Wow, het lijkt wel of ik op vakantie ben geweest, zo stralend en glanzend”. Bindweefselmassage is een ware oppepper voor de huid op elke leeftijd. Je kunt niet jong genoeg beginnen om huidveroudering af te remmen.

Wat doet bindweefselmassage verder?

  • Vermindert fijne lijntjes en rimpeltjes
  • Verstevigd en verjongd de huid
  • Verbetert hydratatie van een droge huid
  • Verminderd vlekjes
  • Stimuleert doorbloeding voor een gezonde huidskleur
  • Verfijnt huidstructuur
  • Verbetert een doffe teint in gezonde huidglans
  • Geeft algehele huidverbetering en huidverjonging

 

Nieuwsgierig geworden? En u wilt u een natuurlijke mooie huid met minder rimpels, een gezonde huidglans en veerkracht? Neem even contact op voor een kosteloos huidconsult of meer informatie. Mail info@beautysalonamaryllis.nl of bel 06-20775020